· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Łatwiej będzie o nowy paszport.

   Nowela przewiduje między innymi, że wniosek o paszport będzie można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim. Nowe przepisy ułatwią również uzyskanie paszportu tymczasowego. Obecnie wniosek o paszport należy składać w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Wedle nowych przepisów organem paszportowym właściwym do wydania paszportu lub do odmowy w kraju będzie wojewoda, do którego wpłynie wniosek, a za granicą – konsul.

   Zmiana ta jest możliwa dzięki funkcjonującej od 2006 r. centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, która pozwala na zdalny dostęp do zasobów informacyjnych każdemu organowi paszportowemu w kraju i za granicą. W rejestrze tym znajdują się dane o dokumentach paszportowych wydawanych od 2002 roku. Okres ważności paszportów, które nie były ujęte w ewidencji, upłynął z końcem 2011 roku. Nowela poszerza także katalog przypadków, w których może zostać wydany paszport tymczasowy. Będą mogły go otrzymywać osoby przebywające w Polsce i za granicą w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, np. zagranicznym kontraktem. Obecnie nie ma możliwości wydania paszportu tymczasowego osobie, która z powodu wykonywanej działalności zawodowej musi pilnie wyjechać za granicę. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Tagi: nowelizacja, paszport, Prezydent RP, Sejm RP
Autor: A.K.
Data: 26 listopada 2012