· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Uwaga na opłatę za użytkownie wieczyste

                    Uwaga na opłatę za użytkownie wieczyste

     Opłata za użytkowanie wieczyste powinna być rozliczana proporcjonalnie do okresu korzystania z ograniczonego prawa rzeczowego – stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku sprawy toczącej się między Skarbem Państwa a Przedsiębiorstwem Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig S.A. (sygn. I CSK 692/09). Wyrok stanowi precedens i niewątpliwie wprowadzi zmiany do relacji właściciel – użytkownik wieczysty. Do tej pory właściciele (a także duża część sędziów) stali na stanowisku, że opłata roczna za użytkowanie wieczyste jest niepodzielna i powinna być uiszczona przez osobę, która była uprawniona 1 stycznia. Wyrok SN dotyczył sporu między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy a Przedsiębiorstwem Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig S.A. Spółka zbyła prawo do użytkowania wieczystego 15 marca 2006 roku. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku termin płatności za użytkowanie wieczyste przypada 1 kwietnia. Spółka stanęła na stanowisku, że obowiązek dokonania opłaty przechodzi na nabywcę prawa. Jako zobowiązanego do uregulowania roszczenia SP spółka wskazała osobę, która weszła w jej prawa i obowiązki. Jednakże SP wystąpił z powództwem do opisywanej spółki i zażądał 60 tysięcy złotych tytułem opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

     Sąd I instancji uwzględnił roszczenie, ale tylko w części należnej za okres od 1 stycznia do 15 marca 2006 – w uzasadnieniu powołał się na uchwałę SN z 8 grudnia 2004 r. (sygn. III CZP 47/04), w której skład sędziowski uznał, że opłata za dany rok korzystania ze zbywalnego ograniczonego prawa rzeczowego ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania stosunku cywilnoprawnego. SP apelował od wyroku, w II instancji Sąd zgodził z argumentacją apelującego i zasądził zapłatę za cały okres wraz z odsetkami.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: prawa właściciela, Skarb Państwa, stosunek cywilnoprawny, użytkowanie wieczyste
Autor: K.CH
Data: 05 stycznia 2011