· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Liberalizacja ustawy o doradztwie podatkowym

        Liberalizacja ustawy o doradztwie podatkowym.

 

 

    Art. 6 ust. 1 pkt . 2 – 5 ustawy o doradztwie podatkowym stanowił, iż osoba ubiegająca się o status doradcy podatkowego musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, pełnię praw publicznych, wyższe wykształcenie, nieskazitelny charakter i swym dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania tego zawodu.

    Doradcę podatkowego można było skreślić z listy z kilku powodów, a między innymi:

         - za nieopłacenie we właściwym terminie składki od odpowiedzialności cywilnej

         - za przekroczenie terminu na jaki zawiesił swą działalność doradczą (dozwolone 5 lat).

   Te kary zostały uznane za zbyt surowe.

   10 czerwca zmieniono ustawę. Art. 7 ust.1 reguluję teraz  te inaczej tę sprawę.  (zob. Dz.U. ust.122. poz 826). Obecnie osoby, które w wyżej wymienionych powodów były skreślone z listy doradców podatkowych mogą na nowo ubiegać się o wpis na listę (bez konieczności zdawania egzaminu. Oczywiście wtedy, gdy dalej spełniają warunki Art. 6 ust.1 pkt 2 – 5.

IA tym, którzy zapłacą OC w nieprzepisowym terminie nie grozi już tak silna sankcja.
Tagi: prawo podatkowe, prawo pracy, ustawa o doradztwie podatkowym
Autor: ZL
Data: 02 września 2010