· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o nasiennictwie.

 

    Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o nasiennictwie. Ustawa dotyczy rejestracji i obrotu nasionami zmodyfikowanymi genetycznie.

    Wcześniej senatorowie większością głosów odrzucili wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości. Ustawa o nasiennictwie zawiera zaledwie dwie regulacje dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych. Dopuszcza rejestrację nasion GMO, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski. Pozostałe przepisy dotyczą wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego, w tym także odmian regionalnych i amatorskich. Ustanawia ona zasady dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, a także przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich, a także materiału rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych. Wcześniej w piątek podczas obrad połączonych senackich komisji rolnictwa i środowiska przepadł wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości.

    Sejm w listopadzie uchwalił ustawę o nasiennictwie. Autorem projektu był prezydent Bronisław Komorowski. Jednak podczas prac sejmowych projekt został zmieniony. Wykreślono przepisy zakazujące rejestracji i obrotu GMO, natomiast wprowadzone zostały rządowe propozycje dotyczące m.in. upoważnienia dla Rady Ministrów do wydania rozporządzeń zakazujących w Polsce uprawy roślin GMO kukurydzy MON 810 oraz ziemniaków amflora. Przyjęcie ustawy bez poprawek oznacza, że trafi ona od razu na biurko prezydenta.
Tagi: GMO, Rada Ministrów, Senat RP, ustawa budżetowa
Autor: A.K.
Data: 09 grudnia 2012