· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Od nowego roku szybciej rozpoczniemy działalność gospodarczą.

 

  Uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą to podstawowe cele przyświecające nowelizacji ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt, który przygotowała koalicja rządowa został przegłosowany w sejmie 9 listopada Dzisiaj ustawę podpisał Prezydent RP – Bronisław Komorowski. Realne skutki ustawa zacznie wywierać od nowego roku.

 Podpisana ustawa przede wszystkim:

  • eliminuje obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz ich zmian), eliminując jednocześnie sankcję za niedopełnienie tego obowiązku,
  • skraca termin (z maksymalnych 14 do 3 dni) wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność.

Jednocześnie nowe regulacje:

  • zapewniają Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek,
  • nakładają na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej – z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał – zgromadzonych w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Na podstawie: ms.gov.pl, mg.gov.pl
Tagi: kodeks pracy, PIP, PIS, Prezydent RP
Autor: K.CH.
Data: 22 grudnia 2012