· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmiana w ustawie o KRS i KRK.

 

            Nowelizacja ma ułatwić dostęp oraz przyspieszyć przesyłanie dokumentów. Tradycyjną pocztę ma zamienić baza elektroniczna dostępna dla sędziów i sekretariatów w Sądach Powszechnych, która będzie administowana przez MS. W systemie tym będą przesyłane: karty rejestracyjne karne, zawiadomienia, informacje o ponownym skazaniu, zawiadomienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym (system dozoru elektronicznego).

            Karty rejestracyjne karne i zawiadomienia przekazywane przez system teleinformatyczny będą uwierzytelnione sądowym podpisem elektronicznym. Oznacza to wyposażenie pracowników sądów w podpis weryfikowany specjalnym certyfikatem. Tak zweryfikowany podpis będzie gwarantował wszystkie wymagane cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego. MS rozważa integracje tego systemu z platformą ePUAP. Już wiadomo, że zostanie rozpisany przetarg na skomunikowanie baz KRS i KRK.

      Ustawa upoważnienia Ministra Sprawiedliwości do określenia: wymogów technicznych aplikacji, za pomocą których sądy będą przesyłać do KRS dokumenty, trybu przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposobów weryfikacji sądowego podpisu elektronicznego.

       Po wejściu w życie przepisów oraz zakończeniu prac, Sąd wpisując do KRS spółkę i członków jej organów lub dokonując zmian w jej składzie otrzyma drogą elektroniczną informacje z KRK o skazaniach osób kandydujących do władz. Sąd rejestrowy otrzyma z KRK informacje o skazaniu osoby wpisanej już do Krajowego Rejestru Sądowego lub o orzeczonym wobec takiej osoby zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

        Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, sądy rejestrowe przed dokonaniem wpisu do KRS nie mają obowiązku weryfikacji spełniania wymogów niekaralności osób przewidzianego w określonych ustawach, w tym np.: w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy ustawie o SKOK. Nowe rozwiązania umożliwią weryfikację na etapie składnia wniosku.

        Przewiduje się dwa sposoby komunikowania się KRS z KRK. Pierwszy – polegać ma na weryfikacji danych osobowych przekazywanych przez KRS do KRK już na etapie wpisu podmiotu do rejestru lub przy dokonywaniu zmian osobowych w organach podmiotu wpisanego do KRS. W tym przypadku weryfikacja nastąpi na podstawie żądania kierowanego automatycznie do KRK. Drugi sposób odnosić się będzie do przekazywania informacji o osobach już figurujących w KRS-ie. Wówczas z systemu KRK - z urzędu - będą przekazywane do KRS informacje o skazaniach i orzeczonych środkach karnych (np. orzeczonym zakazie zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej). Dzięki tym rozwiązaniom sąd będzie mógł wszcząć (z urzędu) odpowiednie procedury wymuszające zmiany w zarządzie danej spółki.

      Uregulowano również kwestie wymiany danych wewnątrz Rejestru Sądowego z jednej strony między rejestrem przedsiębiorców i rejestrem stowarzyszeń oraz rejestrem dłużników niewypłacalnych (rdn) z drugiej. Dzięki nowej konstrukcji przepisu treść wpisów do rdn będzie odzwierciedlać treść zakazów orzeczonych przez sąd upadłościowy.

Więcej informacji: http://sejmometr.pl/senat_druki/13696, http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4634,prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-zmianie-ustawy-o.html,
Tagi: KRK, KRS, Minister Sprawiedliwości, podpis elektroniczny, Rejestr Sądowy
Autor: K.CH.
Data: 31 grudnia 2012