· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Adwokatowi i radcy nie wystarczy staż asystencki.

 

 

   Krajowa Rada Sądownictwa rozstrzygnęła problem, przed jakim stanęli asystenci sędziowscy z sześcioletnim stażem pracy w sądzie i zdanym egzaminem zawodowym: adwokackim lub radcowskim. Rada twierdzi, że aktualny stan prawny uniemożliwia uznanie, że osoba legitymująca się państwowym egzaminem adwokackim, radcowskim i notarialnym może, posiadając odpowiedni staż pracy na stanowisku asystenta sędziego, stanąć do konkursu na wakat sędziego sądu rejonowego. Dla takiej osoby ustawa przewiduje dodatkowy obowiązek złożenia egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego.

  Jak tłumaczy KRS, prawo o ustroju sądów powszechnych w art. 61 § 4 oraz ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w art. 65 ust. 4 konsekwentnie odsyłają do wymagań wynikających z przepisów 61 § 1 pkt. 1–6 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. A te stanowią wprost, że sędzią może zostać osoba, która złożyła egzamin sędziowski.
Tagi: adwokaci, KRS, radcy prawni, sądy powszechne
Autor: A.K.
Data: 03 stycznia 2013