· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Oczekiwane zmiany w Kodeksie Karnym

                  Oczekiwane zmiany w Kodeksie Karnym

 

   Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił ostatnio dwie propozycje zmian w Kodeksie Karnym. Obie dotyczą spraw traktowanych dotychczas jako marginesowe. Tymczasem ich zakres występowania, oraz skutki, jakie wywołują w życiu społecznym, daleko wykraczają poza ramy, w jakie ujmuje je dzisiaj obowiązujące prawo. Chodzi mianowicie o walkę z autorami fałszywych alarmów i kradzieże elementów infrastruktury (szyn kolejowych, trakcji elektrycznych, elementów układów hydrologicznych itp.).

    Tak jedno i drugie działanie traktowane jest dziś jako czyn z kodeksu wykroczeń. I tak, na przykład, wywołanie fałszywego alarmu skutkujące ewakuacją ciężko chorych ze szpitala czy z domu opieki lub innej instytucji podlega karze aresztu do 30 dni, ograniczeniu wolności do miesiąca, lub grzywny do 1000 zł. Tymczasem starty materialne, a czasem ciężkie powikłania chorobowe, a nawet śmierć ludzi, którzy przerażeni są (realnym przecież dla nich) zagrożeniem, w żadnej mierze nie stoją w odpowiedniej proporcji do spowodowanego wykroczenia. Dotychczas, jak się wydaje, traktowano fałszywe alarmy jako „głupie kawały”. Tymczasem głupota, choć czasami nazywamy ją  „ósmym sakramentem”, w żadnym wypadku nie może usprawiedliwiać zagrożenia życia, zdrowia, czy mienia innych ludzi. I czas by wreszcie położyć tamę takim pokazom bezmyślności.

    Podobnie jest z kradzieżą elementów infrastruktury. Nikt nie zaprzeczy, że wraz z „sukcesami” w budowie świetlanego kapitalistycznego (tym razem) ustroju, obszary biedy, bezrobocia i bezdomności w Polsce powiększają się w zastraszającym tempie. Nie znaczy to jednak, że w ramach rekompensaty za pozbawienie pracy, mieszkania, czy jakichkolwiek źródeł dochodu, mamy pozwolić na przestępczość. Tym bardziej na taką przestępczość, która może skutkować, i często skutkuje, zagrożeniami życia, zdrowia, czy niszczeniem mienia znacznej wartości.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: bieda, fałszywe alarmy, mienie państwowe, patologia społeczna, penalizacja, terroryzm, wykroczenia
Autor: ZL
Data: 07 stycznia 2011