· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Więcej dokumentów w staraniach o zamówienia publicznego.

 

    Chodzi o najbardziej kluczowe dla przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumentu mogą być składane. Duże zmiany zaszłyby w sposobie potwierdzania doświadczenia. Aktualnie organizatorzy przetargów mogą żądać od firm wykazu zrealizowanych prac, ale tylko „w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia”. Tego ostatniego sformułowania zabraknie w nowym rozporządzeniu. Według ekspertów oznacza to, że zamawiający będą mogli się domagać przedstawienia wykazu wszystkich wykonanych w ostatnich latach prac. A to w przypadku dużych firm oznaczałoby setki, jeśli nie tysiące pozycji. Przedsiębiorcy obawiają się, że nowy projekt przyzwoli na nawet najbardziej absurdalne żądania w zakresie składania dokumentów.
Tagi: dokumentacja, prawo zamówień publicznych, przedsiębiorcy, zamówienia publiczne
Autor: A.K.
Data: 09 stycznia 2013