· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmiany w 2013 roku cz. 2

Koniec podwójnej zaliczki na podatek dochodowy, wzrost stawek kwotowych podatków od nieruchomości, transportu i opłat lokalnych, ułatwienia w uldze za złe długi, to jedne ze zmian które zaczynają obowiązywać od 2013 roku.

1. W 2013r. status małego podatnika w PIT, CIT i VAT będą mieć przedsiębiorcy będą mieli ci, których przychody brutto ze sprzedaży nie przekroczą w 2012r. kwoty 4.922.000,00zł. Kwota jest wynikiem przeliczenia na złote 1,2 mln euro po średnim kursie ogłoszonym przez NBP z 01.10.2012r (tab.190/A/NBP: 1.200.000,00euro x 4,1020)

Mali podatnicy mogą korzystać z wielu przywilejów podatkowych, w tym:

  • metody kasowej rozliczeń VAT (obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż do 90 dnia od daty wydania towaru lub wykonania usługi), kwartalnego rozliczenia VAT,
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych (pomoc de minimis), możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (PIT i CIT) w formie kwartalnej lub uproszczonej. Łączna wartość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku 2013 nie może przekroczyć równowartości kwoty 50.000euro, tj. 205.000,00zł.

Kryteria pozwalające na skorzystanie z uproszczeń w VAT określa art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Limit 1,2 mln euro o którym mowa powyżej nie dotyczy podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W tym przypadku został on określony na 45 tys. euro, czyli w 2013 roku wyniesie 185 tys. zł (po kursie 4,1020 zł/euro).

2. Od 01.01.2013r. zgodnie z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce” z dn. 6 października 2012 wprowadzone zostały zmiany mające zapewnić redukcję problematycznych dla wielu przedsiębiorców ‘zatorów płatniczych’.

Na mocy niniejszej ustawy jeśli firma nie zapłaci w terminie długów, będzie musiała oddać odliczony VAT (dokonując korekty VAT-u - art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT)) lub w przypadku jego braku  powiększyć kwotę podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia. Obowiązek podatkowy u „małego podatnika” w metodzie kasowej będzie powstawał zasadniczo z dniem otrzymania zapłaty (zostanie zniesiony 90-dniowy termin, w przypadku, gdy kontrahentem jest czynny podatnik VAT).

3. Zostaną wprowadzone ułatwienia w uldze na złe długi - podatnik (wierzyciel) rozliczający podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał, będzie mógł dokonać korekty podatku należnego z tytułu dostawy towarów czy usług po upływie 150 dni od terminu płatności, czyli o 30 dni wcześniej niż obecnie.

Dłużnika nie będzie się już zawiadamiało o zamiarze skorygowania VAT należnego, ale wierzyciel nadal ma obowiązek zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego o dokonanej korekcie wraz ze wskazaniem jej kwoty oraz danych dłużnika (art. 89a ust. 5 ustawy o VAT). Informacja ta będzie składana równocześnie z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty.

W celu mobilizacji dłużników, którzy w okresie księgowym (150 dzień od terminu płatności określonego w fakturze lub umowie) nie uregulowali swoich zobowiązań oraz w celu zabezpieczeniu interesów budżetu państwa będzie służyć nałożenie na dłużnika kary w wysokości 30% kwoty niesłusznie odliczonego podatku (nowy art.89a ustawy VAT). Obowiązkowej korekty nie trzeba będzie dokonywać, jeżeli dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: budżet, KRS, leasing, Minister Pracy, podatek, ustawa
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 10 stycznia 2013