· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Implementacja prawa UE - trudno robić to gorzej niż Polska.

 

      Proces wdrażania regulacji wspólnotowych odbywa się wolniej i z większymi przeszkodami jedynie we Włoszech.

                                 Najgorzej z prawem gospodarczym

      Polski prawodawca najwolniej wprowadza regulacje normujące prawo gospodarcze. Szczególnie normy regulujące procedury związane z organami państwa są najwolniej wprowadzane. Ten stan rzeczy ma prowadzić do rozpoczęcia procedury karania Polski. Postępowania w takich sprawach prowadzi Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, który może nałożyć karę (do górnej granicy wskazanej przez KE) na państwo członkowskie nie realizujące swoich obowiązków wynikających z traktatów unijnych.

                                           Rząd zakreśla zmiany

      Rada Ministrów zapowiedziała, że podejmie działania zmierzające do poprawienia jakości oraz potrzebnego czasu na implementacje prawa unijnego do krajowego porządku. Rząd chce poprawić procedurę implementacji przez wprowadzenie zasady całkowitej implementacji, która miałaby polegać na przygotowywaniu rozporządzeń oraz projektów ustaw w jednym pakiecie, tak by akty wykonawcze nie były publikowane z opóźnieniami, jak obecnie. Rząd chce również przygotować system monitoringu transpozycji prawa UE, dzięki któremu opóźnione dyrektywy uzyskałyby pierwszeństwo w implementacji, bez względu na harmonogram prac RCL.

      Ministerstwo Gospodarki planuje również powiększyć jednostkę odpowiedzialną za implementacje prawa unijnego.
Tagi: dyrektywy, implementacja, Ministerstwo Gospodarki, regulacja, Rząd RP
Autor: K.CH.
Data: 11 stycznia 2013