· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zmiany w fakturach od 2013 roku.

            Od 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie zasady wystawiania faktur. Z katalogiem danych, które powinna zawierać faktura można zapoznać się w tutaj (Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatników, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług).

            Część danych na fakturze pozostaje niezmienna jak np. nazwa (rodzaj) towaru i usługi, data wystawienia faktury, numer faktury czy stawki podatku.

            Bez zmian pozostają zasady tyczące się konieczności przechowywania faktur – do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto faktury i wszystkie dokumenty księgowe powinny być przechowywane tak, aby umożliwiały łatwe ich odnalezienie, weryfikację autentyczności, sprawdzenie poprawności danych, a także umożliwienie dostępu do tych faktur na każde żądanie Urzędu Skarbowego. Ważne jest, że wszystkie dokumenty księgowe można przechowywać w formie elektronicznej uwzględniając zasadę, że US i inne organy podatkowe powinny mieć możliwość dostępu do tych dokumentów (np. on-line).

            Z dniem 1 stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku oznaczania faktur określeniem „Faktura VAT”, aczkolwiek oznaczenie to może pozostać i nadal być stosowane gdyż dokument wystawiony z takim oznaczeniem po 1.01.2013 r. nie będzie pozbywał nabywcy do podatku naliczonego. W ww. Rozporządzeniu nie zabroniono stosowania elementów dodatkowych dlatego faktura z oznaczeniem „Faktura VAT” nie jest dokumentem wadliwym.

            Faktury nie muszą także zawierać oznaczeń Oryginał/Kopia co dotychczas było koniecznością. Ważne jest, aby faktury wystawione były w co najmniej 2 egzemplarzach z których jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

            Faktury wystawiane ponownie w przypadku zaginięcia lub z chwilą gdy ulegną zniszczeniu muszą być opatrzone wyrazem „Duplikat” oraz zawierać datę wystawienia duplikatu.

Podobnie faktury korygujące powinny zawierać wyraz „Faktura Korygująca” lub „Korekta”.

            Zachęcamy również do zapoznania się z szerszą informacją na ten temat w naszym dziale "Publikacje".
Tagi: faktura, Minister Finansów, podatek, Urząd Skarbowy
Autor: Malwina Surzyn-Galas
Data: 15 stycznia 2013