· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Grzywna 5 tys. zł dla pełnomocnika, który podaje zły adres pozwanego.

 

    Celem wymuszenia na powodzie wykonania ciążącego na nim obowiązku wskazania właściwego adresu zamieszkania lub siedziby pozwanego lub jego przedstawicieli już na etapie wniesienia pozwu, proponuje się nałożenie kary grzywny w kwocie do 5.000 zł (z mocy art. 163 § 1 k.p.c.) na stronę lub jej przedstawiciela, którzy w złej wierze lub lekkomyślnie oznaczyli nieprawidłowy adres zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Przedstawiony w projekcie poselskim przepis jest wzorowany na treści art. 255 k.p.c., który przewiduje możliwość nałożenia kary grzywny na stronę, która lekkomyślnie lub w złej wierze zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego lub prywatnego. W zamierzeniu projektu podstawą do nałożenia grzywny będzie sytuacja, w której powód w pozwie wskazał inny adres zamieszkania lub siedziby pozwanego lub jego przedstawiciela niż oznaczony w postępowaniu egzekucyjnym, mimo iż nie było przeszkód do właściwego oznaczenia adresu już na etapie wniesienia pozwu.
Tagi: grzywna, pełnomocnik, powód, pozew
Autor: A.K.
Data: 14 stycznia 2013