· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Skarga pauliańska możliwa do ominięcia

                     Skarga pauliańska możliwa do ominięcia

     Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. I ACa 875/10).dokonał w bardzo ciekawy sposób wykładni przepisów kodeksu cywilnego dotyczących skargi pauliańskiej. Zgodnie z wyrokiem SA w Krakowie  w razie nieskuteczności egzekucji z majątku dłużnika , osoba trzecia może zostać uzanana za wolną od obowiązku zaspokojenia wierzyciela, jeżeli wskaże ona mienie dłużnika, o którym skarżący nie wiedział lub w pozwie takiego nie wymienił.  Jednakże, aby osoba, która uzyskała korzyść majątkową z pokrzywdzeniem wierzycieli została uwolniona od obowiązku zworotu tej korzyści musi ona wskazać majątek dłużnika, z którego wierzyciele mogą się zaspokoić. Ponadto taki majątek musi nosić cechę najwyższego prawdopodobieństwa pełnego zaspokojenia wierzycieli.

    W sprawie, którą zajmował się krakowski Sąd, dłużnik był zobowiązany wobec dwóch wierzycieli. Sprawa była tym bardziej skomplikowana, iż dłużnikiem było kilka podmiotów (w ramach odpowiedzialości solidarnej). Dłużnicy na rzecz jednej z wierzycielek przenieśli w darowiźnie własność nieruchomości, żeby spłacić swój dług. To spowodowało, że druga z wierzycielek skorzystała ze swojego uprawnienia z artykułu 528 i wniosła o uznanie bezskuteczności bezwzględnej dokonanej darowziny.

    Powództwo zostało zaakceptwone przez Sąd Okręgowy, a jego orzeczenie podtrzymane przez wspomniany już sąd apelacyjny w Krakowie. Podstawę do wydania wyroku stanowiły przepisy kodeksu cywilnego, - art. 527 ora 528. Artykuły te mówią, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego. Jest to możliwe, gdy dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, chociażby osoba trzecia nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał z taką świadomością.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: dług, dłużnik. egzekucja, niewypłacalność, skarga pauliańska, wierzyciel
Autor: K.CH
Data: 14 stycznia 2011