· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

UOKiK szybciej poinformuje o firmach łamiących prawa klientów.

 

   Projektowane zmiany w prawie przewidują, że UOKiK poda do publicznej wiadomości informacje o prawdopodobnym naruszeniu prawa przez przedsiębiorcę, zanim zakończy swoje postępowanie.

   Obecnie informacja o tym, że przedsiębiorca stosował praktyki niekorzystne dla klientów, staje się jawna dopiero, gdy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałoży karę na taką firmę. To się zmieni i urząd opublikuje informację o tym, że dana działalność może być szkodliwa dla obywateli, gdy pojawi się tego rodzaju podejrzenie. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Nowy przepis ma być stosowany, gdy z informacji zgromadzonych w toku prowadzonego przez UOKiK postępowania będzie wynikało, że praktyki danego przedsiębiorcy naruszają prawo. Informacja o nieuczciwej firmie i jej działalności pojawi się także wówczas, gdy zachowanie przedsiębiorcy będzie grozić niekorzystnymi skutkami dla szerokiego kręgu konsumentów. Komunikat o tym UOKiK zamieści m.in. na swojej stronie internetowej.
Tagi: konsumenci, przedsiębiorcy, UOKiK
Autor: A.K.
Data: 16 stycznia 2013