· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

PO: Zmiany w spółdzielniach, Rząd: nie w tej formie.

Lustrator i więcej obowiązków dla RN

            Osoba lustratora ma być wskazywana przez radę nadzorczą spółdzielni, a uprawnienia ma jej nadać Krajowa Rada Spółdzielcza. W tym celu ma zostać Komisja Nadzoru Lustracyjnego, w skład której będą wchodzili: członkowie wskazani przez Krajową Radę Spółdzielczą (6 os.), Ministra Sprawiedliwości (3 os.), Ministra Gospodarki (3 os.), Ministra Transportu (3 os.), Budownictwa (3 os.) oraz Finansów (również 3 os.). W sumie w Komisji będzie zasiadało 21 członków, których podstawowym zadaniem, poza powoływaniem lustratorów, będzie tworzenie i czuwanie nad zasadami lustracji spółdzielni.

            Projekt zakłada również ograniczenie kadencji rad nadzorczych działających w spółdzielniach do górnej granicy trzech lat oraz limit dwóch kadencji dla członków. Jest to rozwiązanie nie znane dotąd naszemu prawu gospodarczemu np. Kodeksowi Spółek Handlowych, ale stosowane w prawie konstytucyjnym (za przykład może służyć limit kadencji dla osób sprawujących urząd Prezydenta RP) oraz w wybranych krajach anglosaskich.

            Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie obowiązkowego szkolenia dla członków Rad Nadzorczych z gospodarki spółdzielczej, którego niepodjęcie skutkowałoby wygaśnięciem mandatu członka RN.

Rząd rozważa, nie popiera

            Projekt nie ma pełnego poparcia rządu ponieważ w wprowadza on zawód, do którego dostęp będzie silnie uregulowany. Zdecydowanym przeciwnikiem projektu jest Krajowy Związek Rewizyjny, który rzekomo nie został zaproszony do współpracy nad projektem i proponowana zmiana nie wprowadza dodatkowych, a wręcz ogranicza jego kompetencje.
Tagi: Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości, rada nadzorcza
Autor: K.CH.
Data: 21 stycznia 2013