· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Pierwsze rezultaty reorganizacji sądów rejonowych.

 

 

     Zdaniem samych sędziów nie wszystkie elementy reorganizacji przebiegają w oczekiwany sposób. Problemy dotyczą m.in. organizacji pracy sekretariatów, które nie są w stanie na czas przenieść spraw do nowo nadanych repertoriów. W efekcie zakłócony jest obieg dokumentów między sądami zniesionymi, a jednostką przejmującą. W ocenie MS te problemy mają charakter doraźny i przejściowy i wraz z końcem stycznia sytuacja powinna ulec poprawie.

     Dodatkowym probleme okazało się ponowne rozpatrywanie niektórych spraw karnych. Z danych Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że z powodu reorganizacji około 20 postępowań karnych, w 6 sądach rejonowych trzeba było rozpocząć od nowa. Jednak z sądów płyną głosy, że coraz więcej pełnomocników decyduje wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zdaniem urzędników z MS takie wnioski najczęściej nie mają oparcia w prawie. W ocenie ministerstwa składy sędziowskie orzekające w sprawach karnych nie są zoobowiązane do prowadzenia spraw od nowa, z powodu reorganizacji sądów. Wyjatek stanowi sytuacja gdy nastąpiła zmiana składu sądu (sędziego).  Zgodnie z art. 404 § 2 k. p. k. rozprawę odroczoną prowadzi się w nowym terminie od początku. Sąd może wyjątkowo prowadzić rozprawę odroczoną w dalszym ciągu, chyba że skład sądu uległ zmianie.

    Reorganizacja może mieć również poważne skutki w liczebności polskich sędziów. 92 sędziów złożyło do MS wniosek o przeniesienie w stan spoczynku, jednak Minister Jarosław Gowin odrzucił wszystkie podania. Z powodu reorganizacji 545 sędziów zostało przeniesionych na inne miejsce służbowe. Ponad połowa – 264 sędziów – złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji MS o przeniesieniu ich na inne miejsce służbowe. Wsyzscy sędziowie, których podania zostały negatywnie rozpatrzone orzekają w dotychczsowym trybie.
Tagi: Ministerstwom Sprawiedliwości, reorganizacja, sądy, Sąd Najwyższy
Autor: K.CH.
Data: 28 stycznia 2013