· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Bardzo ciekawy konkurs!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Przedmiotem nininejszego regulaminu jest konkurs na najlepsze pytanie adresowane do Marka Belki, Prezesa NBP oraz Janusza Palikota, Przewodniczącego RP, związane z przystąpieniem Polski do strefy euro, zwany dalej „Konkursem“. Konkurs jest częścią debaty „Polityka czy gospodarka – co powinno przesądzić o wprowadzeniu Euro?”.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Prawa Finansowego Peceunia non olet, działajace przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wpisane do rejestru pod numerem 357.

§ 3

Konkurs jest adresowany do studentów uczelni wyższych, w tym studentów studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, zwanych dalej „Uczestnikami“.

 

§ 4 Pytanie konkursowe powinno spełniać poniższe cechy:

1)      powinno być zwięzłe i lakoniczne;

2)      powinno się składać z jednego zdania pytającego, które może być rozwinięte zdaniami orzekającymi;

3)      musi bezpośrednio dotyczyć zagadnień związanych z tematem debaty.

  1. Uczestnik może zawrzeć próbę odpowiedzi na postawione pytanie lub poszerzoną argumentacje swojego pytania.

§ 5 Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię i nazwisko;

2)      dane teleadresowe, w tym aktualny numer telefonu komórkowego;

3)      informację na temat kierunku oraz uczelni, na której studiuje;

4)      zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

5)      oświadczenie o chęci osobistego zadania pytania w czasie ww. debaty.

§ 6 Zgłoszenia należy przesłać do dnia 29 stycznia 2013 r., godz. 10:00 na adres e-mail   knpfin@gmail.com

§ 7 Zgłoszenia podlegają ocenie Jury. W skład Jury wchodzą:

1)      Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch;

2)      Europoseł Marek Siwiec;

3)      przedstawiciel KNPF Pecunia non olet.

  1. Posiedzenia oraz decyzje Jury mają charakter niejawny i nie przysługuję od nich odwołanie.


Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: finanse, NBP, Prawo
Autor: red.
Data: 28 stycznia 2013