· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Uchwała budżetowa bez sprawozdania.

 

 

            W rezultacie zaskarżonej decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej, WSA w Poznaniu uznał, że ważność uchwały budżetowej Rady Miasta nie jest warunkowana odczytaniem sprawozdań finansowych (sprawozdanie z wykonania budżetu za rok poprzedni, sprawozdanie z obecnej sytuacji finansowej JST).

            Rada Miasta Poznań podejmując uchwałę o budżecie na rok 2013 nie zawarła w porządku obrad przedstawienia sprawozdania finansowego za rok poprzedni. Taki stan w ocenie RIO naruszał przepis art. 270 ust. 4 i nast. Ustawy o finansach publicznych. W ocenie RIO uchwała rady nie była ważna.

            Rada zaskarżyła decyzję RIO do WSA. Radni argumentowali, że podjęcie uchwały ws. budżetu poprzedziła wielogodzinna dyskusja nad stanem finansów miasta oraz wyjaśnienia prezydenta miasta. Radni zarzucili RIO, że naruszyło zasady ogólne z art. 7 KPA, czyli nie wyjaśniło w sposób wystarczający stanu faktycznego, a zebrany materiał dowodowy miał charakter wybiórczy. To stanowisko podzielił sąd administracyjny.

            Sędziowie z WSA z Poznaniu uznali, że nie można uzależnić ważności uchwały od słownego odczytania sprawozdania. W ocenie sądu wystarczy by radni mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami przed głosowaniem. Co więcej radni byli dopuszczeni do głosu, a ich decyzje nie były oderwane od stanu faktycznego. To w ocenie WSA stanowi „minimalne wymagania“, a ich spełnienie daje podstawę do uznania uchwały za ważną i wywierającą skutki prawne przewidziane w UoFP.

Sygnatura: I SA/Po 879/12
Tagi: budżet, JST, radni, RIO, WSA
Autor: K.CH.
Data: 03 luty 2013