· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Lotniska pod ściślejszą kontrolą.

 

    Ustawa wdraża dyrektywę 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych, która nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania zharmonizowanego systemu konsultacji, ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi na lotniskach obsługujących rocznie powyżej 5 mln pasażerów. Jeśli takiego lotniska w danym kraju UE nie ma, to obowiązek ten będzie obowiązywał największe lotniska na jego terytorium. Nowelizacja wprowadza rozróżnienie na lotniska obsługujące powyżej 5 mln pasażerów rocznie (w Polsce jedno lotnisko w Warszawie) i obsługujące mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. W odniesieniu do pierwszej grupy lotnisk utrzymane zostaną dotychczasowe przepisy i będą stosowane zapisy dyrektywy. Jeśli chodzi o drugą grupę, nowelizacja znosi część dotychczasowych obowiązków w zakresie procedury zmiany taryfy opłat i wprowadzania nowych opłat lotniskowych. Sejm uchwalił ustawę 7 grudnia 2012 r. Prezydent podpisał ustawę 8 stycznia br. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 12 lutego br.
Tagi: dyrektywa, nowelizacja, Prezydent RP, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 20 luty 2013