· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

TK ma działać lepiej

                            TK ma działać lepiej

    Gotowy jest projekt inicjatywy ustawodawczej, zmieniającej przepisy ustrojowe dotyczące Trybunału Konstytucyjnego.Projekt został przygotowany przez sam TK, z inicjatywą do Sejmu ma zgłosić się Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zgodnie z planem, zawartym w projekcie zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zmiany miałyby zostać uchwalone i wejść w życie jeszcze w czasie trwania obecnej kadencji Sejmu.
    Jednym z podstawowych założeń do nowelizacji jest propozycja, by kandydaci na sędziów byli zgłaszani wcześniej, niż ma to obecnie miejsce. Wydłużony miałby zostać czas dzielący zgłoszenie kandydatur od głosowania nad nimi. Dzięki temu opinia publiczna oraz środowisko prawnicze miałyby więcej czasu, by lepiej poznać kandydata i zgłosić swoje ewentualne uwagi lub  sprzeciw. Takie rozwiązanie miałoby lepiej wypełniać ogólną zasadę państwa prawa, która mówi między innymi o kontroli publicznej nad organami władzy.
    Zmianom nie miałby podlegać tryb zgłaszania i wyboru kandydatów. Zgodnie z Konstytucją RP zajmuje się tym Sejm. Posłowie zgłaszają kandydatów, którzy następnie muszą zostać wybrani większością głosów. Wymiana sędziów następuje w trybie rotacyjnym po trzech, raz na dwa lata. Takie rozwiązanie prawne jest krytykowane za zbyt dużą relację łączącą sędziów z polityką, co może się odbijać negatywnie na procesie orzecznictwa i kolidować z zasadą niezawisłości. Z drugiej strony, jak wskazuje prezes TK Andrzej Rzepliński, dzięki takiemu rozwiązaniu sędziowie TK cieszą się legitymacją demokratyczną, co daje podstawy do sprawowania skutecznej roli negatywnego ustawodawcy oraz czyni wykładnię prawa dokonywaną przez sędziów bardziej doniosłą.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: inicjatywa ustawodawcza, nowelizacja prawa, Prezydent RP
Autor: K.CH
Data: 18 stycznia 2011