· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Polskie prawo nie dla niepełnosprawnych.

       Wystąpienie w tej sprawie skierowała do prezesa Rządowego Centrum Legislacji rzecznik praw obywatelskich- prof. Irena Lipowicz. Rzecznik  przypomina, że 25 października 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. W swoim wystąpieniu zasygnalizowała, że wbrew postanowieniom konwencji, których wdrożenie powinno być jednym z celów polityki rządu, treść tego dokumentu nie jest udostępniona w formie odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnościami. Według pani rzecznik, brak działań instytucji publicznych polegających na zapewnieniu odpowiednich informacji o prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnościami może być przejawem dyskryminacji tych osób w rozumieniu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Ponadto w ocenie rzecznika należy niezwłocznie rozpocząć dostosowywanie do potrzeb osób niepełnosprawnych formatów aktów prawnych publikowanych na stronie internetowej Dzienników Urzędowych, w szczególności tekstu Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik praw obywatelskich zwraca się do szefa RCL z prośbą o przedstawienie stanowiska i poinformowanie o planowanych działaniach w omawianym zakresie.
Tagi: niepełnosprawny, prawa, RPO, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 15 marca 2013