· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Wszyscy dostawcy gazu naruszają prawa konsumentów.

 

           Z badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że większość z nas nigdy nie składała reklamacji na rachunek za gaz i nie ma zastrzeżeń do sprzedawców tego paliwa. W ramach Światowego Dnia Konsumentów Urząd postanowił zwrócić uwagę na problemy odbiorców gazu. W marcu 2013 roku TNS Polska na zlecenie UOKiK zapytała indywidualnych odbiorców gazu o znajomość prawa i problemy w kontaktach z przedsiębiorcami. Jak wynika z przeprowadzonych badań, zdecydowana większość konsumentów nie wie, że może zmienić sprzedawcę gazu. Taką możliwość wskazało zaledwie 19 proc. badanych. Innego zdania było 29 proc., natomiast 59 proc. nie posiadało wiedzy na ten temat. Problemy sprawiły również odpowiedzi na pytanie do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku sporu z dostawcą gazu. Właściwe instytucje - Urząd Regulacji Energetyki oraz rzeczników konsumentów  wskazał jedynie co czwarty respondent (URE - 9 proc., rzecznicy - 17 proc.). Badania pokazały, że z takiej możliwości korzysta niewielu konsumentów, zaledwie 3 proc. ankietowanych reklamowało kiedykolwiek rachunek za gaz, a większość konsumentów (52 proc.) nie ma żadnych zastrzeżeń do dostawców gazu. Okazało się również, że rachunki za gaz są zrozumiałe dla większości indywidualnych odbiorców. Takiej odpowiedzi udzieliło 62 proc. zapytanych.
Tagi: konsumenci, kontrola, UOKiK, Urząd Regulacji Energetyki
Autor: A.K.
Data: 17 marca 2013