· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Działalność gospodarcza bez rachunku bankowego

            Jedną z czynności wymienianych w ramach zakładania działalności gospodarczej jest otwarcie firmowego rachunku bankowego. Takie informacje można odnaleźć zarówno w prywatnych portalach internetowych wspomagających osoby rozpoczynające prowadzenie przedsiębiorstwa, jak i na niektórych stronach www urzędów skarbowych. W rzeczywistości taki obowiązek nie istnieje, a przedsiębiorca może korzystać z rachunku prywatnego.

                                   Limity i przesłanki ustawowe.

            Obowiązek założenia oddzielnego rachunku powstaje dopiero gdy przedsiębiorca prowadzi obrót przekraczający 15 tysięcy euro rocznie (liczonego według średniorocznego kursu NBP). Osobny rachunek jest również wymagany gdy przedsiębiorca postanowi się rozliczać na zasadach tzw. pełnej księgowości.

                             Korzyści połączonego rachunku

            Pozostanie przy rachunku prywatnym ma wiele korzyści. Większość rachunków prywatnych jest prowadzona bezpłatnie i nie wprowadza opłat za wykonanie przelewu, podczas gdy rachunki firmowe są najczęściej obciążone opłatami za prowadzenie i wykonanie przelewów. Z tego powodu pozostanie przy jednym rachunku może się okazać bardzo korzystne w przypadku prowadzenia działalności wymagającej częstych przelewów do kontrahentów.

                                     Argumenty za rozdzielnością

            Z drugiej strony nie rozdzielenie środków jest związane pewnymi wadami. Przede wszystkim organy skarbowe oraz ZUS uzyskują wgląd do wszystkich zgromadzonych środków. Rozdzielenie kont może się okazać dużym ułatwieniem w przypadku kontroli skarbowej. Co więcej w sytuacji prowadzenia dwóch osobnych rachunków fiskus oraz komornicy mają obowiązek najpierw zaspokoić wierzycieli z rachunków przynależnych do przedsiębiorstwa.

                                        Zmiana zawsze możliwa

            Przedsiębiorca powinien pamiętać, że w każdym momencie może zmienić numer rachunku bankowego. W celu zmiany numeru rachunku należy przesłać zaktualizowany wniosek NIP-1. Tę czynność można wykonać za pomocą platformy e-PAUP, poczty (listem poleconym) lub osobiście składając wypełniony wniosek we właściwym urzędzie skarbowym.

            Dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się być pozostanie przy jednym rachunku w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu można ograniczyć koszty prowadzenia swojej firmy. Następnie przejście na oddzielne rachunki bankowe gdy przedsiębiorca zacznie osiągać wyższy obrót, a co za tym idzie wykonywać większą liczbę transakcji bankowych,
Tagi: e-PAUP, kontrola, NBP, przedsiębiorcy, transakcje
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 18 marca 2013