· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Konsultacje mają być rzeczywiste

    Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, która ma zmienić formę prowadzenia konsultacji społecznych. Negatywna ocena obecnie stosowanego modelu, który pozwala na np. wprowadzenie tygodniowego terminu na konsultacje nawet przy zmianach kodeksów powoduję, że zainteresowani nie mogą wyrazić opinii na temat projektowanych aktów prawnych. Dużą wadą obecnie stosowanej procedury jest również brak kontroli nad lobbystami uczestniczącymi w przygotowaniu propozycji.

    Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zdania, że propozycja przygotowana przez resort pozwoli bardziej efektywne wykorzystanie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym, podniesie jakość oceny skutków regulacji rządowych projektów aktów prawnych, a co najważniejsze zwiększy transparentność stanowienia prawa.

    Projektowane zmiany są efektem analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Urzędnicy-analitycy doszli do wniosku, że polski system stanowienia prawa wymaga głębokiej reformy. Systemowe słabości obecnego modelu przekładają się na zbyt dużą ilość uchwalanych ustaw, zbyt częste nowelizacje aktów prawnych oraz na niesatysfakcjonującą jakość tworzonego w Polsce prawa.

    Podstawowym celem proponowanych przez resort sprawiedliwości rozwiązań jest wykorzystanie kapitału społecznego w procesie konsultacji, dzięki zwiększeniu udziału organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz akademików w procesie stanowienia prawa. Urzędnicy z MS liczą również, że projekt pozwoli na przeprowadzenie efektywnej deregulacji i zmniejszenie liczby aktów prawnych, które znajdują się w obrocie. Mechanizmy deregulacyjne mają zostać wpisane w sam proces stanowienia prawa, tak aby umożliwić usunięcie nadmiaru zbędnych i szkodliwych przepisów.

    Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości narzędzia, dotyczące przede wszystkim konsultacji publicznych oraz oceny skutków regulacji oparte zostały na wzorcach zagranicznych, urzędnicy dużą uwagę przyłożyli do doświadczeń niemieckich oraz brytyjskich. MS chce by proponowane rozwiązania przyjęły formę ustawy nakładającej na administrację rządową obowiązek stosowania się do określonych procedur i zasad, które będą się opierały na gwarantowaniu informacji dla podmiotów uczestniczących w konsultacjach oraz wytycznych, których celem jest ograniczenie zjawiska inflacji ustawowej. Zmieniona forma implementacji aktów prawnych ma poprawić zarówno szybkość jak i skuteczność tworzonych regulacji, przede wszystkim gospodarczych. Regulacja ustawowa będzie też stanowić gwarancję prawa obywateli do udziału.

 
Tagi: akty prawne, konsultacje, Ministerstwo Sprawiedliwości, regulacja
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 21 marca 2013