· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nowa umowa z USA oparta na progresji

            13 lutego 2013 r. w Warszawie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski oraz Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mull podpisali Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

                                    Pierwsza zmiana po 1974 roku

    Konwencja zastąpi Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 8 października 1974 r. Była to jedna z pierwszych umów zawartych przez Polskę po 1945 r. w zakresie spraw podatkowych.

– Konwencja zastępuje umowę już przestarzałą, która z pewnością wymagała zmian – ocenił wiceminister Maciej Grabowski. – Przewiduje korzystne zapisy dla rozwoju stosunków gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi, będzie służyć m.in. naukowcom i studentom oraz powracającym do Polski rezydentom. Ambasador Stephen Mull za najważniejszy cel konwencji również uznał intensyfikację współpracy handlowej dzięki efektywnemu przepływowi transakcji transgranicznych, m.in. poprzez zmniejszenie należności licencyjnych, dywidend i odsetek.

         Ułatwienia w rozliczaniu dochodów z nieruchomości i dywidend

   Konwencja znajdzie zastosowanie m.in. do opodatkowania dochodów z nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie, zysków kapitałowych, wynagrodzeń oraz emerytur i rent. W przypadku tzw. dochodów pasywnych, ustala stawki podatku pobieranego u źródła na 5 proc. w przypadku odsetek i należności licencyjnych, natomiast w przypadku dywidend na 5 proc. kwoty dywidend brutto, jeżeli rzeczywistym beneficjentem jest spółka, która posiada bezpośrednio co najmniej 10 proc. prawa głosu w spółce wypłacającej dywidendy, bądź 15 proc. kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

                  PIT na zasadzie progresji, dywidendy zaliczenie proporcjonalne

    Zgodnie z nową konwencją dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska będzie stosować – jako podstawową – metodę wyłączenia z progresją. Jednak w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz innych dochodów nieobjętych postanowieniami konwencji, zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego.

                              Tylko dla obywateli i firm założonych pierwotnie

    Aby przeciwdziałać nabywaniu korzyści umownych przyznanych konwencją przez rezydentów państw trzecich, wprowadzono rozwiązanie zastrzegające stosowanie jej postanowień tylko do określonych kategorii osób i podmiotów. 

Nowa konwencja zawiera ponadto pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem OECD .

opublikowano za: Ministerstwo Finansów – mofnet.gov.pl, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce – polish.poland.usembassy.gov/ Konwencje i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania; jsessionid=88E2A71AC62488914865AAD8888D8531
Tagi: dywidendy, konwencja, Ministerstwo Finansów, podatki
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 20 marca 2013