· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Trudniej będzie przedłużać tymczasowe aresztowanie.

 

    O dłuższym niż pięć lat pobycie w areszcie przesądzi sąd apelacyjny. Senatorowie, mając na uwadze kilka wyroków Trybunału Konstytucyjnego, proponują zmiany w procedurze karnej. Projekt trafił do Sejmu.

    Autorzy nowelizacji proponują jedną, bardzo ważną zmianę. Chcą uzupełnić i doprecyzować art. 263 procedury karnej. Proponują zapisać, że gdy zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji, każdorazowe jego przedłużenie może następować na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy. Przedłużenia aresztu na dłużej niż pięć lat od wydania pierwszego orzeczenia o stosowaniu tego środka, może dokonać jedynie sąd apelacyjny. Z wnioskiem zwrócić się musi sąd,  który orzeka w konkretnej sprawie. Do takiego przedłużenia może dojść tylko wówczas, gdy  oskarżony swoim zachowaniem nie przedłużał postępowania.
Tagi: areszt, nowelizacja prawa, oskarżony, sądy, wyrok
Autor: A.K.
Data: 18 marca 2013