· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Urząd stanu cywilnego wyśle dokument przez internet.

                Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Mimo, że niezmieniona pozostanie struktura urzędów stanu cywilnego, bo nadal będą częścią urzędu gminy, projekt ma umożliwić prowadzenie rejestracji stanu cywilnego w formie elektronicznej. Elektroniczne akty będą sporządzane jednak przez pewien czas nadal obok papierowych, ale dostaną tę samą moc dowodową. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenia będą sporządzane bądź w formie wydruku z systemu teleinformatycznego, opatrzonego urzędową pieczęcią i podpisem kierownika urzędu stanu cywilnego bądź w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli wystąpił o to wnioskodawca. Jednak najważniejsze zaświadczenia, ze względu na ich szczególne przeznaczenie, będą wydawane tylko na papierze, np. zaświadczenie stwierdzające, że nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa.
Tagi: e-dokumenty, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, USC
Autor: A.K.
Data: 24 marca 2013