· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

135 mln złotych odszkodowań za złe decyzje fiskusa.

 

                      Błędy w stosowaniu przepisów za o VAT za 100 mln zł

            Tradycyjnie najwięcej odszkodowań i zmian decyzji było związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT). Sprawy związane z rozliczeniem VATu było podstawą do wypłaty ponad 100 mln złotych. Zdecydowanie mniej problemu sprawiły podatki dochodowe – 16,5 mln CIT, 3,5 mln PIT. Wadliwe decyzje, których podstawą były przepisy o cłach i akcyzie dały podstawę do wypłaty odpowiednio 2,4 mln zł i 12,1 mln zł. Zaskakująco niska okazała się kwota wypłacona z tytułu odsetek od błędnie naliczonego podatku od gier – 28 złotych.

                      Przedsiębiorcy chcą odpowiedzialności urzędników

            Wysokie i rosnące (za zeszły rok ok. 12%) kwoty zwrotów i odszkodowań za wadliwie wydane decyzje podatkowe z jednej strony świadczą o rosnącej świadomości prawnej polskich przedsiębiorców (to oni najczęściej z sukcesem zaskarżają decyzję skarbowe) i rozwijającym się sektorze usług doradztwa podatkowego. Z drugiej strony są efektem braku efektywnego modelu powiązania odpowiedzialności urzędników skarbowych z błędnie wydanymi decyzjami. Odpowiedzialność za błędną decyzję jest rozstrzygana według przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, którego przepisy mówią o przesłance rażącego i zawinionego naruszenia przepisów, co w przypadku prawa podatkowego jest bardzo ciężkie do udowodnienia. Prawnicy zajmujący się prawem podatkowym oraz organizacje przedsiębiorców zdecydowanie krytykują organy za automatyczne pozostawienie sprawy do rozstrzygnięcia przez obie instancje sądownictwa administracyjnego, nawet gdy decyzje jest oczywiście sprzeczna z prawem. Taka sytuacja powoduje, że niektóre przedsiębiorstwa nie mogą uczestniczyć w zamówieniach publicznych, a toczące się postępowania powoduje odmowy kredytowania lub zwiększenie kosztu obsługi finansowej przedsiębiorstwa.
Tagi: CIT, KPA, odszkodowania, podatki, VAT
Autor: K.CH.
Data: 25 marca 2013