· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Początek końca nieodpowiedzialności urzędników

    Ustawa, która wprowadza odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, czeka na podpis Prezydenta. Podstawowym jej założeniem jest karanie urzędnika za decyzje podjęte wbrew prawu lub celowe spowalnianie postępowania w działaniu administracji. Do tej pory odpowiedzialność za urzędnika, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, przejmował Skarb Państwa. Nowa regulacja nie zastępuje art. 416 i nast. KC, lecz wprowadza nową drogę sądową.
    Nowe przepisy uzależniają odpowiedzialność urzędnika od postępowania prokuratorskiego, które wskaże, czy zachodzi odpowiedzialność (związek między stratą powoda a decyzją urzędnika). O winie orzeknie oczywiście Sąd.
    Postępowanie w sprawie zwrotu przez urzędnika odszkodowania przyznanego przez sąd rozpocznie się na wniosek kierownika jednostki, który będzie miał obowiązek powiadomić prokuraturę o takim wyroku. Jeśli w wyniku postępowania prokurator ustali, że można przypisać odpowiedzialność jednemu lub większej grupie urzędników – ponownie skieruje sprawę do sądu.
    Ustawa dotyczy wszystkich funkcjonariuszy publicznych wydających decyzje w indywidualnych sprawach. Powinni oni liczyć się z odpowiedzialnością nawet w sytuacji, w której decyzja będzie zapadała w sposób kolegialny. Nowa ustawa dotyczy więc każdego z ponad 200 tys. urzędników administracji rządowej oraz porównywalnej liczby pracowników samorządowych.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: decyzja administracyjna, funkcjonariusz publiczny, odpowiedzialnośc urzędnicza, pracownik samorządowy
Autor: K.CH.
Data: 24 stycznia 2011