· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Przybywa ksenofobicznych przestępstw w internecie.

     W udostępnionym  fragmencie sprawozdania Prokuratury Generalnej wskazano, że w 2012 r. prowadzone były w prokuraturach 473 postępowania w sprawach związanych z czynami popełnionymi z pobudek rasowych lub ksenofobicznych. Większość z nich, bo aż 362, dotyczy czynów popełnionych na tle rasowym. To niemal trzykrotnie więcej niż w 2009 r. i prawie 2,5-krotnie więcej niż w 2010 r. Najczęściej podmiotem ataków były osoby pochodzenia żydowskiego (93 sprawy), czarnoskóre (58 spraw), Romowie (35 spraw) oraz Arabowie (16 spraw). Na wszystkie 473 postępowania prowadzone w zeszłym roku, 119 dotyczyło przestępstw popełnianych z wykorzystaniem internetu. Ten wskaźnik również wzrósł trzykrotnie w stosunku do całego 2010 r., kiedy prowadzono zaledwie 43 takie sprawy.
Tagi: ksenofobia, Prokurator Generalny, przestępstwa karno-skarbowe
Autor: A.K.
Data: 28 marca 2013