· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Programy lojalnościowe muszą być zgodne z prawem

 
    Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego zmienia relacje przedsiębiorca-konsument. Zgodnie z wyrokiem sądy powszechne, a w praktyce Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, będzie mógł badać tzw. programy lojalnościowe i zasądzać odszkodowania w przypadku łamania postanowień wstępnych takiego programu. Znaczenie wyroku jest bardzo istotne, ponieważ zgodnie z nim jeżeli sąd uzna jakieś postanowienia danego regulaminu za niedozwolone, będzie to równoznaczne z zakazem ich stosowania przez wszystkich przedsiębiorców.
    Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego oznacza w praktyce, że klienci będą mogli skarżyć do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów warunki wszystkich programów lojalnościowych. Mogą też się zwrócić o to np. do powiatowego rzecznika praw konsumentów oraz do Prezesa Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Wynika to z faktu wpisania do rejestru klauzul niedozwolonych, których znajomość oraz obowiązek przestrzegania ciąży na wszystkich podmiotach, a zwłaszcza tych pozostających w stosunku adhezyjnym z innym podmiotem (najczęściej klientem).
    Orzeczenie SN dotyczyło sprawy regulaminu programu Vitay dla klientów stacji benzynowych PKN Orlen SA. Powodem w sprawie było stowarzyszenie Towarzystwo LEXUS, które wystąpiło przeciw płockiej spółce do SOKiK-u. Domagało się uznania licznych postanowień tego regulaminu za niedozwolone klauzule umowne. Stowarzyszenie podnosiło powództwo w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Dyrektywy Usługowej. Dlatego sprawa została rozpoznana w trybie skargi kasacyjnej przez Izbę Cywilną SN.
    Stowarzyszenie skarżyło m.in. zastrzeżone w regulaminie spółki Orlen prawo do zmiany regulaminu oraz katalogu programu Vitay w dowolnym momencie w czasie jego trwania, prawo wykluczenia z programu za naruszenie regulaminu i wstrzymania wymiany punktów na prezenty czy kupony w razie uzasadnionego podejrzenia, że punkty uczestnik otrzymał za zakupy towarów lub usług, do których w rzeczywistości nie doszło.
    W I instancji sprawa została rozpoznana przez SOKiK, który za niezgodne z prawem uznał 12 postanowień regulaminu. W sądzie apelacyjnym sędziowie znaleźli tylko 8 postanowień, które ich zdaniem stanowią klauzulę niedozwoloną. SN przychylająć się do skargi kasacyjnej Stowarzyszenia, uznał że program lojalnośćiowy nie jest umową. Jednak postanowienia takiego programu muszą być zgodne z prawem cywilnym oraz konsumenckim - czego nie dotrzymał Orlen SA.

(Sygnatura akt I CSK 218/10)
Tagi: klauzule umowne, programy lojalnościowe, Sąd Ochrony konkurencji i Konsumentów, SN, UOKiK
Autor: K.CH.
Data: 26 stycznia 2011