· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

E-mediacje gotowe

         Pod adresem www.deklaracja.org.pl, przedsiębiorcy oraz kancelarie prawne mogą zadeklarować chęć uczestniczenia w mediacjach z innymi profesjonalnymi podmiotami, z którymi znalazły się w sporze gospodarczym. Portal jest prowadzony pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Izby Radców Prawnych. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Społeczna Rada ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.

         Podstawową funkcją deklaracji jest wyrażenie chęci – publiczna deklaracja woli uczestniczenia w mediacjach. Przystępując do deklaracji spółka lub jej pełnomocnik zobowiązują się do stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Deklaracja nie stanowi jednak wymogu rozwiązania każdego sporu poza sądem i nie ma takich skutków prawnych jest wyrażenie woli uczestniczenia w mediacji sądowej, którą zarządza sędzia. Strony nie wyznaczają minimalnego terminu na próbę zawarcia ugody poza postępowaniem sądowym, nie są związane konkretnymi mediatorami i w przypadku gdy wychodzą z założenia, że w danej sprawie mediacja nie przyniesie rezultatu nie mają obowiązku do niej przystępować.

         Portal Deklaracja jest odpowiedzią na rozwiązania zastosowane w zachodnich porządkach prawnych, gdzie podmioty gospodarcze często stosują alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ADR) np. w Wielkiej Brytanii 27% konfliktów o charakterze majątkowym między przedsiębiorcami jest rozwiązywanych w ten sposób, a mediacje w ponad 90% kończą się sukcesem – zawarciem ugody. Średni odsetek spraw zakończonych ugodą w starej 15-ce UE przekracza 80%. W USA ponad 4000 dużych przedsiębiorców korzysta z mediacji. Według szacunków Cornell University 89% amerykańskich korporacji stosuje mediacje.

         Jako główne zalety mediacji wymienia się szybkość i niskie koszty postępowania. Cena mediacji dotyczącej przedmiotu sporu o wartości do miliona złotych, nie przekracza 2500 zł (plus dieta mediatora i koszty przejazdu, tłumaczeń etc.). Mediacja dotycząca prostej sprawy o wartości do 100 tys. zł nie kosztuje więcej niż 750 zł brutto, czyli 10-ktornie mniej niż koszty zastępstwa i opłat sądowych w sprawach cywilnych. Odformalizowanie postępowania, oparte na zasadzie równości stron sprawia, że przedsiębiorcy mogą w większej mierze zyskać na takim rozwiązaniu, niż na rozstrzygnięciu sądu. Dłużnik ma szansę wynegocjować lepsze zasady spłaty zobowiązania; wierzyciel zaś nie musi uczestniczyć w długotrwałym postępowaniu sądowym. Średni czas mediacji pozasądowej, w zależności od wartości i stopnia skomplikowania sporu, waha się od jednego dnia do tygodnia.
Tagi: e-mediacje, Izba Radców Prawnych, mediacje, spory prawne
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 04 kwietnia 2013