· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rzeczy znalezione trafią do starosty.

   Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez ministra sprawiedliwości założenia do projektu ustawy o rzeczach znalezionych. W projektowanej ustawie zostaną określone m.in. obowiązki i uprawnienia znalazcy rzeczy, zasady i sposób przejmowania znalezionych rzeczy, sposób poszukiwania osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych, zasady postępowania z takimi rzeczami, poszukiwanie właścicieli, w tym m.in. warunki przechowywania pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności oraz postępowanie z przedmiotami o wartości historycznej, naukowej i artystycznej, czyli dóbr kultury. Zgodnie z założeniami, utworzony zostanie krajowy rejestr utraconych dóbr kultury. Będzie go prowadzić minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zostaną określone warunki i sposoby jego funkcjonowania, dokonywania wpisu lub wykreślenia z rejestru. Rejestr ten będzie funkcjonował obok istniejącego obecnie krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Przepisy nowej ustawy będą uwzględniać różne sytuacje oraz zróżnicowany charakter rzeczy znalezionych. W przypadku, gdy znalazca nie zna tożsamości właściciela rzeczy lub nie zna miejsca zamieszkania tej osoby będzie zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia starosty właściwego ze względu na miejsce swego zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy. Zgodnie z założeniami, staroście powinny być także przekazane znalezione pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, przedmioty o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, jeżeli ich wartość przekracza 50 zł. Taka wartość rzeczy znalezionej będzie nakładała na starostę obowiązek publicznego ogłoszenia informacji o znalezieniu rzeczy.
Tagi: MKiDzN, Rada Ministrów, starosta, zguby
Autor: A.K.
Data: 06 kwietnia 2013