· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rząd chce liberalizować usługi płatnicze.

 

    Nowe przepisy dotyczące wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza elektronicznego, a także nadzoru nad tymi podmiotami - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych.

    Projektowane rozwiązania mają ułatwić instytucjom pieniądza elektronicznego dostęp do rynku, a także przyczynić się do jego rozwoju i rozpowszechnienia, jako środka pieniężnego.

    Jak przypomniano w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady Ministrów, nowe regulacje służą wdrożeniu dyrektywy 2009/110/WE, której celem jest usunięcie zainteresowanym podmiotom barier związanych z wejściem na rynek pieniądza elektronicznego oraz ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Chodzi o to, aby zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych (przewidziano analogiczne rozwiązania, jakie obowiązują również w stosunku do nowej kategorii dostawców, tj. krajowych instytucji płatniczych).Liberalizacja działalności dotyczącej wydawania pieniądza elektronicznego ma umożliwić dalszy rozwój rynku tego pieniądza oraz zwiększyć efektywność całego systemu płatniczego, co z kolei powinno korzystnie wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego.
Tagi: e-pieniądz, liberalizacja, Rada Ministrów, regulacja
Autor: A.K.
Data: 10 kwietnia 2013