· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

DLA PIPER I UNICEF INICJUJĄ PRZEŁOMOWĄ WSPÓŁPRACĘ NA RZECZ LEPSZEJ OCHRONY PRAW DZIECI .

 

    Program ma zapewnić dzieciom wchodzącym w kontakt z prawem lepszą ochronę i wsparcie prawne.

    W toku trzyletniej współpracy kancelaria DLA Piper pozyska dla programu środki do maksymalnej kwoty 1,5 mln USD poprzez darowizny od firm i zbiórki funduszy. Prawnicy DLA Piper zapewnią także wsparcie pro bono dla działań UNICEF w ramach wspomnianego programu o wartości szacowanej wstępnie na ok. 5 mln USD. Prace pro bono w poszczególnych objętych programem krajach będzie koordynował Brytyjski Komitet Narodowy UNICEF.

    Udział pro bono DLA Piper będzie również polegał na współpracy z ogólnoświatowym zespołem UNICEF ds. ochrony praw dziecka w zakresie przygotowania materiałów i udostępnienia zasobów szkoleniowych. Efektem tej współpracy będzie przewodnik "Sprawiedliwość dla dzieci", określający prawa dzieci w poszczególnych krajowych systemach prawnych, oraz powiązany pakiet szkoleniowy dla pracowników zajmujących się ochroną praw dziecka.

   Współpracę DLA Piper i UNICEF rozpocznie się od wsparcia działań UNICEF na rzecz ochrony prawną dzieci w Bangladeszu. Zaangażowanie DLA Piper ma zaowocować poprawą standardów opieki i traktowania dzieci mających styczność z prawem jako ofiary, świadkowie lub sprawcy.

   W wielu krajach lokalne systemy prawne – czy to z powodu braku środków, czy woli politycznej – nie przewidują specjalnych procedur związanych z ochroną dzieci wchodzących w kontakt z prawem. Przetrzymywane w areszcie dzieci są narażone na tortury i inne formy fizycznego i psychicznego znęcania się. UNICEF prowadzi na całym świecie działania mające na celu pomoc dzieciom i zapewnienie, by ich szanse życiowe nie zostały zaprzepaszczone w wyniku konfliktu z prawem. Działania te obejmują również promowanie lepszej ochrony praw dziecka, także w aspekcie wymiaru sprawiedliwości, który powinien jak najlepiej służyć interesom dziecka.

    W związku z zainicjowaniem współpracy Susan Bissell, szefowa ds. ochrony praw dziecka przy UNICEF, mówiła: "UNICEF bardzo ceni wsparcie kancelarii DLA Piper i perspektywę wspólnej pracy nad poprawą jakości systemów ochrony praw dziecka na świecie. Wspólnie chcemy pomóc w dokonaniu zmian prawnych i społecznych, niezbędnych do osiągnięcia skuteczniejszej ochrony dzieci przed przemocą, wykorzystaniem i wyzyskiwaniem".

    David Bull, dyrektor wykonawczy Brytyjskiego Komitetu Narodowego UNICEF, dodawał: "jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z DLA Piper w zakresie wzmocnienia praw dzieci. Ochrona praw dzieci mających styczność z prawem to ogromnie istotny obszar działalności UNICEF, któremu w przeszłości nie poświęcano należnej uwagi".

   Zdaniem Tony'ego Angela, globalnego partnera zarządzającego (Global co-chairman) DLA Piper, "ten program zakrojonej na światową skalę współpracy stwarza wyjątkową okazję do tego, by połączyć fachową wiedzę i zasoby DLA Piper ze znajomością realiów lokalnych i światowym autorytetem UNICEF w dziedzinie praw dzieci. Dla nas, prawników, zapewnianie prawa do ochrony prawnej ma szczególnie duże znaczenie. Jesteśmy dumni czując, że możemy zaangażować nasz potencjał do wsparcia działań w tak ważnej sferze, z myślą o skutecznym wpływie na poprawę jakości życia przyszłych pokoleń".Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: ochrona prawna, prawa dziecka, przemoc, wyzysk
Autor: DLA Piper
Data: 10 kwietnia 2013