· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe Prawo Gospodarowania Odpadami.

 

    W dniach 17-18 maja w Krakowie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Nowe Prawo Gospodarowania Odpadami. Jest to kolejne wydarzenie z cyklu projektów poświęconych zagadnieniom prawa ochrony środowiska.

    Konferencja będzie okazją do analizy prawnych aspektów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w szczególności tych jego elementów, które uległy fundamentalnym zmianom wraz z przyjęciem przez polskiego ustawodawcę zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum wymiany doświadczeń ekspertów, urzędników oraz przedstawicieli branży zagospodarowywania odpadów, co pomoże w wieloaspektowym spojrzeniu na powyższe zagadnienie.

    Inicjatywa jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tą tematyką, zainspirowana została problemami z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem przepisów z zakresu gospodarki odpadami w praktyce. Co więcej, ubiegłoroczna konferencja otwierająca cykl projektów: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy okazała się być sporym sukcesem, tak merytorycznym jak i organizacyjnym.

    Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Prawa Ochrony Środowiska działająca w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, będącego najstarszym i jednym z największych kół naukowych w Polsce. Sekcja Prawa Ochrony Środowiska TBSP UJ powstała w roku 2011. Jej celem jest integracja osób zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej ingerencji prawa w zagadnienia środowiskowe. Sekcja działa pod patronatem Katedry Prawa Ochrony Środowiska WPiA UJ, a jej opiekunem naukowym jest
dr Marcin Stoczkiewicz.

    Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w wydarzeniu, zwłaszcza w formie czynnej, dzięki możliwości wygłoszenia referatu w panelu konferencyjnym. Zgłoszenie abstraktu referatu prosimy o przesyłanie do dnia 20 kwietnia br. na adres: sekcjapos@gmail.com.

Program konferencji oraz pozostałe szczegóły dostępne na stronie:

http://prawo-gospodarki-odpadami.pl/ 
Tagi: gospodarka odpadami, ochrona przyrody, prawo, ustawodawca
Autor: red.
Data: 11 kwietnia 2013