· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zamówienia publiczne od 20 tysięcy euro

 

Propozycja podniesienia progu, od którego konieczne jest stosowanie przepisów ustawy p.z.p., stanowiła część założeń projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych (ZD33), przyjętego 14 maja 2012 r. przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu. Decyzją Rady Ministrów z 12 lutego br. powyższej zmianie nadano charakter pilny i została skierowana w oddzielnym trybie do dalszych prac. Projektowana regulacja ma zapewnić zgodność polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i odzwierciedlać średni próg dla zamówień publicznych stosowany w innych krajach UE. Zdaniem projektodawcy, wprowadzenie progu 20.000 euro nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność ani też nie będzie miało negatywnego wpływu na sytuację przedsiębiorców (nie ograniczy prawa do skorzystania ze środków ochrony prawnej).
Tagi: zamówienia publiczne
Autor: A.K.
Data: 25 kwietnia 2013