· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Tylko u nas!

    W dniach 22 i 23 kwietnia w gmach Sejmu RP odbyła się Międzynarodowa Konferencja   z okazji  60 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   Organizatorami konferencji były: Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a jej tytuł to:

 „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka.  Nowe wyzwania – nowe rozwiązania.”     Patronat honorowy nad nią przejął Dean Spielmann, Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   W czasie tych dwóch dni uczeni i praktycy z całej Europy wygłosili blisko 80 referatów i komunikatów naukowych w czasie czterech sesji plenarnych, obradując w 22 zespołach problemowych.

  Sesje plenarne obejmowały następujące zagadnienia:

 - Nowe wyzwania i rozwiązania w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka,

 - Nowe wyzwania i rozwiązania w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy.

 - Nowe wyzwania i rozwiązania w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej

 - Nowe wyzwania i rozwiązania w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka

   W czasie obrad  miała miejsce prezentacja książki  będącej posumowaniem poprzedniej konferencji tych samych organizatorów. Jej tytuł : „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka” .

  Miło nam zawiadomić, że tylko u nas możecie zapoznać się z wygłaszanymi  jeszcze wczoraj i przedwczoraj w Sejmie RP referatami i komunikatami naukowymi. Zapraszamy do naszego działu VIDEO.

 
Tagi: prawa człowieka, Rada Europy, Sejm RP, Unia Europejska
Autor: Redakcja
Data: 25 kwietnia 2013