· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Nadpłata nie musi zostać zwrócona    Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego ułatwia prowadzenie rachunkowości i wzajemnych rozliczeń w ramach wspólnoty mieszkaniowej. W swym wyroku (sygnatura akt II CSK 358/10) SN potwierdził, że uchwała właścicieli lokali może zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki przekazanej przez członków wspólnoty mieszkaniowej.
   Znaczenie wyroku ma duży aspekt praktyczny, dzięki niemu zarządcy wspólnot wraz z końcem okresu rozliczeniowego (najczęściej jest to koniec roku kalendarzowego) nie muszą zwracać nadpłat, które często wynoszą nie więcej niż kilka złotych.
    Wyrok ma precedensowe znaczenie. Dotyczy problemu, który może wystąpić praktycznie w każdej wspólnocie mieszkaniowej. Uwalnia zarządców od zwracania właścicielom groszowych często kwot.
    W klasycznym stosunku prawnym między wspólnotą a właścicielem lokalu pojawiają się 2 obowiązki. Pierwszy to obowiązek właściciela do pokrywania miesięcznych opłat na utrzymanie i zarządzanie nieruchomością. Z drugiej strony zarząd wspólnoty pod koniec roku zobowiązany jest przedstawić podsumowanie swoich działań, a wraz z nim i rozliczenie finansowe. Nadwyżka w rozliczeniu wiąże się z koniecznośćią zwrotu kwot proporcjonalnie do wpłat dokonanych w ciągu roku.
    Jedna ze szczecińskich wspólnot mieszkaniowych przegłosowała uchwałę, zgodnie z którą nadwyżki z opłat miesięcznych zostaną przekazane na fundusz remontowy.    
    W uchwale ocenianej przez SN właściciele przegłosowali przekazanie na fundusz remontowy 1444 zł 42 gr nadwyżki z zaliczek uiszczonych na koszty nieruchomości wspólnej powstałej po rozliczeniu kosztów zarządu.Strona: [1] 2 czytaj dalej »


Tagi: fundusz remontowy, obowiązki lokatora, wspólnota mieszkaniowa
Autor: K.CH.
Data: 05 luty 2011