· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

I pakiet deregulacyjny czeka na głosowanie w Senacie

Na głosowanie w Senacie czeka projekt I ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. To ostatni moment na wniesienie poprawek do nowego prawa, które wzbudza wiele emocji.

Ustawa, którą przyjął już sejm dereguluje 50 zawodów poprzez wprowadzenie zmian do niemal 30 ustaw. Skutki zmiany prawa odczują grupy zawodowe, do których należy ponad pół miliona osób.

Zadowolenie z wyniku głosowania w Sejmie nie ukrywał minister Jarosław Gowin:  „To ważny dzień w procesie poszerzania dostępu do zawodów regulowanych. Dziś obalamy mur, za którym korporacje zawodowe zazdrośnie strzegły swoich przywilejów (...).  To jednak dopiero pierwszy krok. Deregulacja obejmie jeszcze blisko 200 zawodów“.

Główne zmiany wprowadzone przez I ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonanie niektórych zawodów:

Dotyczące notariuszy, adwokatów i radców prawnych:

Ustawa znosi instytucje asesury notarialnej. Osoba, która zda egzamin zawodowy i złoży ślubowanie zostanie zastępcą notarialnym i w zależności od swojej decyzji będzie mogła wystąpić do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie na notariusza albo zostać zatrudniona w kancelarii innego notariusza i tam wykonywać w jego zastępstwie czynności notarialne.

Zmianie ulegnie również procedura aplikacji notarialnej. Przede wszystkim zostanie ona wydłużona (z 2,5 do 3,5 roku). Po 2,5 roku aplikacji organizowane będzie fakultatywne kolokwium – po jego zdaniu aplikant będzie mógł wykonywać niektóre czynności notarialne.


W zakresie adwokatury i radców prawnych zniesione zostały testy egzaminacyjne. Nowe egzaminy mają sprawdzać umiejętność stosowania prawa (kazusy, pytania otwarte etc.). W ocenie ministerstwa testy ze znajomości ustaw były mało obiektywne i źle przygotowywały do pracy w zawodzie

Dotyczące zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości:

Te zawody zostały całkowicie otwarte – może je wykonywać każda osoba, wobec której sąd nie wydał zakazu lub ograniczenia dotyczącego pracy w zawodzie lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotyczące zawodu rzeczoznawcy majątkowego:

Przyjęta z inicjatywy posłów poprawka częściowo dereguluje ten zawód. Co najważniejsze zakłada obniżenie wymogu wykształcenia (z wyższego magisterskiego do wyższego) oraz wprowadza możliwość zwolnienia z egzaminu zawodowego przez organ nadający uprawnienia na podstawie dyplomu ukończenia studiów, których program powstał na podstawie umowy między uczelnią, a organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

Zmianie ulegną również praktyki zawodowe – wprowadza się obowiązek zaliczenia na jej poczet praktyki odbytej na studiach pod warunkiem, że jej program powstał w oparciu o umowę między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, a także zwalnia z tego wymogu osoby, które posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia z wyjątkiem np. regulacji dot. pracowników ochrony fizycznej, pośredników i zarządców nieruchomości, przewodników turystycznych i pilotów, detektywów, które mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r.

Druga transza deregulacyjna została wysłana pod obrady rządu, trzecia niebawem zostanie skierowana wysłana do konsultacji społecznych i międzyresortowych.

 
Tagi: adwokaci, deregulacja, notariusze, radcy, rzeczoznawcy majątkowi
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 30 kwietnia 2013