· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Szkolenie regionalne Urzędu Patentowego 23 maja 2013 r. w Warszawie

Mamy przyjemność przekazać zaproszenie do udziału w szkoleniu regionalnym pt. Ochrona programów komputerowych, organizowanym przez Urząd Patentowy RP.  

Szkolenie odbędzie się dn. 23 maja 2013 r. w Warszawie, w auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

 

Program szkolenia:

11.30 – 12.00 rejestracja


12.00 – 12.15 powitanie uczestników i otwarcie szkolenia
12.15 – 13.15 Programy komputerowe w prawie patentowym,  prof. Aurelia Nowicka,                                         Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

13.15 – 13.30 pytania i dyskusja
13.30 – 14.30 Ochrona programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego, prof. Elżbieta                         Traple, Uniwersytet Jagielloński

14.30 – 14.45 pytania i dyskusja
14.45 – 15.45 Aspekty prawne wolnego oprogramowania, dr Wojciech Machała, Uniwersytet                                Warszawski

  

15.45 – 16.00 pytania i dyskusja

16.00 poczęstunek

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu proszę przesłać na adres e-mail: mborkowski@uprp.pl lub faks: 22 579 06 26 do dnia 17 maja 2013 r.

Uwaga: Szkolenie jest bezpłatne.

Przewidywana liczba uczestników: 150 osób - organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakończenia rejestracji po przekroczeniu tej liczby zgłoszeń.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

SZKOLENIE URZĘDU PATENTOWEGO RP

OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 

Warszawa, 23 maja 2013 r.

 

Politechnika Warszawska, Aula Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75

 

 

Kartę zgłoszenia proszę przesłać do dnia 17 maja 2013 r.
e-mailem: mborkowski@uprp.pl lub faksem: 22 579 06 26

 

 

Dane uczestnika:

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja

 

Nazwa Instytucji

 

Adres Instytucji

 

Telefon

 

e-mail

 

 

 

podpis ……….………………...…………

 

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, w ramach projektu pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce”. POIG.05.02.00-00-004/10
Tagi: ochrona patentowa, programy komputerowe, Urząd Patentowy RP
Autor: MSG
Data: 08 maja 2013