· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Od 30 kwietnia nowe zasady zawiadamiania banku o zajęciu konta.


    Konieczność wydania nowych przepisów wynika ze zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w Kodeksie postępowania cywilnego. Modyfikację wprowadziła nowelizacja ustawy - Prawo pocztowe, która usunęła z przepisu odniesienie do operatora pocztowego, pozostawiając jedynie placówki pocztowe. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego (Dz. U. poz. 458) określa zakres danych umieszczanych w zawiadomieniu o wstrzymaniu wypłat z rachunku - znaleźć się w nim muszą dane dłużnika (imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania), oznaczenie rachunku bankowego, pouczenie o wstrzymaniu wypłat i data wystawienia zawiadomienia z podaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej w imieniu banku.
Tagi: egzekucje, konto, KPC, Minister Finansów
Autor: A.K.
Data: 10 maja 2013