· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Projekt ustawy o ochronie miejsc pracy gotowy

    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Autorzy projektu szacują, że ustawa może przyczynić się do zachowania 60 tysięcy miejsc pracy w skali kraju, głównie w średnich przedsiębiorstwach.

    Głównym założeniem projektu są dopłaty do kosztów zatrudnienia w sytuacjach spadku przychodów przedsiębiorstwa. Przy spadku obrotów już o 15% państwo dopłaci pracodawcom do pensji pracowników. Dopłaty wyniosą połowę pensji minimalnej, czyli tyle ile wynosi obecnie wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych - 794 zł. Resztę zapłaci pracodawca.

    Zamiast wypłacać zasiłki osobom tracącym pracę, lepiej przez pewien czas dopłacić pracodawcom do ich wynagrodzeń i utrzymać zatrudnienie. Dzięki temu ludzie będą mieli pracę i nie zasilą grona bezrobotnych - tłumaczy minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Początkowo progiem uprawniającym do pomocy miał być 25% spadek obrotów.

    Projekt ustawy częściowo powtarza regulacje z ustawy antykryzysowej, która obowiązywała w latach 2009-2011. Wówczas państwo wsparło kilkuset przedsiębiorców kwotą 8 milionów złotych na zapewnienie 7 tysięcy miejsc pracy. W porównaniu do ustawy obowiązującej w latach 2009-2011 uproszczono formalności - m.in. prostsza jest definicja spadku dochodów, a firma nie musi przedstawiać programu naprawczego i ubiegać się o status przedsiębiorstwa w tzw. trudnej sytuacji ekonomicznej.

   Ustawa o ochronie miejsc pracy jest częścią szerszego planu Ministerstwa Pracy, którego celem jest powstrzymanie wzrostu bezrobocia w czasie spowolnienia gospodarczego. Składa się na niego m.in. ustawa uelastyczniająca czas pracy. Zakłada ona wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy, tj. możliwość wydłużania okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i tzw. ruchomy czas pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną organizację czasu pracy, wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności firm, a poprzez to ułatwić zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy.   Zmiany mają dotknąć również działalność urzędów pracy. MP ma dążyć do zwiększenia efektywności urzędów oraz do poszerzenia ich autonomii przez regionalizację polityki wspierania zatrudnienia. Projekt zakłada monitorowanie i promowanie efektywności działań urzędów pracy, aby nagradzać te urzędy i te rozwiązania, które najskuteczniej wprowadzają bezrobotnych na rynek pracy.

    Jednocześnie przewidziano profilowanie rodzajów pomocy w zależności od indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych. Dla osób, które generalnie dobrze sobie radzą na rynku pracy, urzędy pracy będą miały ofertę doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dla tych osób, które wymagają uzupełnienia lub aktualizacji kwalifikacji, będą dostępne staże i szkolenia. Ministerstwo Pracy chce wspierać powstawianie nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie – obok istniejących rozwiązań – nowych programów wspierania przedsiębiorczości, przeznaczonych dla absolwentów wyższych uczelni. To pozwoli ograniczyć trudności przejścia z systemu edukacji na rynek pracy.

    Projekt wprowadza również przepisy, których celem jest uatrakcyjnienie pozycji zawodowej młodych rodziców, w szczególności matek – m.in. grant na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, mentoring, pożyczka na utworzenie miejsca pracy lub start biznesu czy poręczenia zobowiązań gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

   W sumie na wsparcie bezrobotnych przeznaczono w tym roku 4,7 mld zł. To o 1,2 mld zł więcej niż rok wcześniej. Resort szacuje, że dzięki temu urzędy będą mogły pomóc ok. 500 tys. osób szukającym pracy. Dodatkowo w rezerwie ministra na programy specjalne jest jeszcze ponad 300 mln zł. Do tej puli trzeba doliczyć jeszcze 3,7 mld zł na zasiłki dla osób bez pracy.

Na podstawie: www.mpips.pl

Projekt ustawy oraz opinię organów i partnerów społecznych
Tagi: bezrobocie, Minister Pracy, pracodawcy, Rada Ministrów, rynek pracy
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 21 maja 2013