· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Kiedy nadpłata może zostać zwrócona    Pełen skład Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpozna sprawę tzw. sporu akcyzowego. Sprawa doytyczy producentów energii, którzy zostali błędnie obłożeni akcyzą. W 2009 roku ETS uznał, że Polska nie mogła wprowadzić tego podatku (sygnatura C 457/07) wobec podmiotów działających w sektorze energetycznym. W tym samym roku 7 sędziów Izby Finansowej NSA zadecydowało w formie uchwały, że producenci energii mogą wystąpić o zwrot nadpłaty podatku. W uchwale  zaznaczono, że prawo do zwrotu nadpłaty należy się niezależnie od tego, czy ciężar poniósł producent czy inny podmiot (sygn. I FPS 4/09).
    Powyższe orzecznictwo jest zgodne z wykładnią TK, który w sprawie P 45/09 stwierdził, że poniesienie rzeczywistego ciężaru ekonomicznego nie wpływa na przesłanki zwrotu nadpłaty.
    Sprawa nadpłat dotyczy ponad 11 mld złotych. Taką wycenę podało Ministestwo Finansów za ewentualny zwrot akcyz z lat 2006-2009. Gdyby sąd administracyjny przyznał rację stronie rządowej, diametralnie zmieniłoby się pojęcie nadpłaty. Głównym kryterium określenia "nadpłata" stałby się ciężar ekonomiczny i na tej podstawie fiskus decydowałby o zwrocie nadpłat. Szczególne znaczenie w kwestii zwrotu nadpłat miałby VAT, podatek ten co do zasady ponosi konsument, a dla przedsiębiorcy ma on charakter neutralny.
   Jak wskazują praktycy prawa, zachowanie MF jest grą na zwłokę. W przypadku orzeczenia przyznającego prawo do zwrotu znacznie wzrósłby deficyt budżetowy i po raz kolejny minister Jan Rostowski zagrożony byłby progami ostrożnościowymi. Zapewne zdecydowałoby to o ograniczeniu inwestycji sektora finansów publicznych, a z pewnością zmianie musiałaby ulec wieloletnia prognoza finasnowa. Do kwoty 11 mld należy dodać cały czas wzrastające odsetki.
  Prawnicy w kwestii orzeczenia mówią jednym tonem, wskazując, że orzeczenie zmieniające zasady zwrotu nadpłaty wstrząsnęłoby całym systemem finansowym państwa, a jego skutki przy opieszałości władzy ustawodawczej mogłyby spowodować kryzys wielu przedsiębiorstw.
   Prognozując przyszłe orzeczenie należy mieć na względzie, że to sędziowie wnioskowali o kolejną uchwałę, zatem w IG NSA panują poglądy odmienne niż te wyrażone przez Izbę Finansową. Czy jest to tylko ukłon w stronę rządu Donalda Tuska i koalicji PO-PSL (w zamian za przyznanie wysokiego budżetu na rok 2011), czy rzeczywiste wątpliwości co do przesłanek zwrotu nadpłaty, pokaże czas...
Tagi: akcyza, nadpłata. deficyt budżetowy, NSA, podatki, prognoza finansowa
Autor: K.CH.
Data: 12 luty 2011