· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Rząd chce poszerzyć uprawnienia Straży Granicznej .     Rada Ministrów pozytywnie ocenia senacki projekt noweli ustawy o Straży Granicznej zmierzający do rozszerzenia uprawnień formacji tak, aby jej funkcjonariusze mogli prowadzić postępowania dotyczące handlu ludźmi - wynika z projektu stanowiska rządu w tej sprawie.
 
     Prace nad projektem zmian w ustawie o SG w styczniu rozpoczęły trzy senackie komisje: praw człowieka, samorządu terytorialnego oraz ustawodawcza. Senatorowie poparli petycję zgłoszoną w 2012 r. przez kierownika Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW prof. Zbigniewa Lasocika. W jego opinii, SG, która styka się z handlem ludźmi, powinna mieć uprawnienia do prowadzenia postępowań w tej sprawie. Tymczasem, w myśl obecnych przepisów, gdy pojawia się zarzut handlu ludźmi, SG musi przekazywać sprawę policji, co osłabia skuteczność ścigania przestępców. Rada Ministrów pozytywnie ocenia przedmiotową inicjatywę legislacyjną i popiera kierunkowo idee proponowanych zmian - wynika z projektu stanowiska rządu wobec senackiego projektu noweli ustawy o SG. Przypomniano, że analogiczny zapis znajduje się w rządowym projekcie zmian w ustawie o cudzoziemcach, nad którym kończą się prace resortowe.
Tagi: handel ludźmi, nowelizacja, Rada Ministrów, Straż Graniczna
Autor: A.K.
Data: 28 maja 2013