· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Zamiast czterech - jedna!


    Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii - tak ma się nazywać nowa instytucja, która zastąpi cztery dotychczas zajmujące się badaniem żywności.
 
    Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają być połączone. Zastąpi je jedna instytucja podległa jednemu resortowi – Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło założenia do ustawy, która ma powołać nową inspekcję. Dzięki zmianie kompetencje kilku inspekcji nie będą się dublowały. Według autorów projektu konsolidacja czterech inspekcji jest pożądana przede wszystkim ze względu na regulacje prawne obowiązujące w Unii Europejskiej, zmierzające do łączenia służb kontrolnych, jak i potrzebę zapewnienia kompleksowego i skutecznego nadzoru inspekcyjnego.
Tagi: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi., PIH, PIS, Unia Europejska
Autor: A.K.
Data: 29 maja 2013