· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Umowa z deweloperem - najlepiej notarialna!

    Izba Cywilna Sądu Najwyższego odrzuciła skargę kasacyjną w sprawie, w której deweloper sprzedał dwa razy tę samą nieruchomość. Wyrok oznaczony sygnaturą I CSK 261/10 będzie oddziaływał na korzyść dewelopera i jego wierzycieli, zaś zwiększał obowiązki osób które podpisują umowę przedwstępną.
    Pani Teresa S. w grudniu 1996 roku zawarła z Unikat Development sp z.o.o. nienotarialną umowę przedwstępną kupna-sprzedaży mieszkania w Warszawie. W tej umowie deweloper zobowiązał się sfinaliozwać umowę sprzedaży w ciągu dwóch miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
    W 1999 roku deweloper wydał lokal swojej klientce. Ponad 3 lata później sąd ogłosił upadłość dewelopera i dopiero wtedy Teresa S. postanowiła wezwać dewelopera do zawarcia umowy sprzedaży. Syndyk masy upadłościowej odmówił żądaniu. Sąd natomiast wytoczył jej sprawę o wydanie mieszkania i zapłatę za bezumowne korzystanie z niego.
    W 2006 roku syndyk, zgodnie z uchwałą rady wierzycieli, ogłosił przetarg na sprzedaż spornego lokum. Nieruchomość została zakupiona, a w akcie notarialnym zaznaczono, że lokal jest zamieszkany.
    Pani Teresa S. wystąpiła z pozwem przeciwko syndykowi i właścicielowi mieszkania o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną wobec niej. Żądania zostały uwzględnione przez Sąd I instancji, który wskazywał że umowa przedwstępna może być zawarta w formie pisemnej, a jej skutki powinny być wiążące.
   Teresa S. przegrała w sądzie II instancji i ostatecznie – w SN. O wyniku procesu zadecydowało prawo upadłościowe. Z dniem upadłości wynikające z tej umowy zobowiązanie dewelopera przekształciło się automatycznie w zobowiązanie pieniężne.
Syndyk nie tylko nie musiał, ale zdaniem SN nie mógł sprzedać jej tego lokum, bo taka była wola wierzycieli.
    Wniosek z takiego orzeczenia jest dosyć prosty: w kontakcie z deweloperem należy mieć na wględzie jak największą ostrożność i zawsze wybierać notarialną formę umowy oraz dążyć do możliwie najszybszego wydzielenia nabytego lokalu od nieruchomości dewelopera.
Tagi: deweloper, prawo upadłościowe, syndyk, umowa notarialna, umowa pisemna, upadłóść
Autor: K.CH.
Data: 12 luty 2011