· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

Coraz więcej skarg na instytucje finansowe .


    W pierwszych trzech miesiącach 2013 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło 1399 skarg odnoszących się do działalności podmiotów w tym sektorze, czyli aż o 32 % więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znaczna część skarg dotyczyła banków komercyjnych. Najwięcej zastrzeżeń odnosiło się do działalności banków związanej z obsługą rachunków (334 skargi), udzielaniem kredytów konsumenckich i pożyczek (327), jakością obsługi klientów (294) oraz z udzielanymi kredytami hipotecznymi (134). Kwestie poruszane przez skarżących dotyczyły m.in. opłat za prowadzenie rachunków, braku wykonania lub nieterminowej realizacji dyspozycji klientów, a także blokady rachunku na skutek egzekucji. Zgłoszono także zastrzeżenia w zakresie sposobu realizacji przez bank całkowitej spłaty kredytu, sprzedaży wierzytelności firmom zewnętrznym oraz braku aktualizacji informacji w Biurze Informacji Kredytowej. W I kw. 2013 r. do UKNF wpłynęły również 23 skargi dotyczące nieprawidłowości w zakresie świadczenia usług płatniczych przez podmioty inne niż banki. Większość problemów poruszanych w pismach dotyczyła realizacji usług przelewów, w tym czasu ich realizacji, sposobu rozliczenia transakcji oraz postępowania reklamacyjnego. Od stycznia do marca 2013 r. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło także 56 skarg dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych (SKOK), które zostały objęte nadzorem KNF pod koniec ubiegłego roku. W głównej mierze skargi odnosiły się do udzielanych kredytów konsumenckich i pożyczek, jakości obsługi klienta i działalności związanej z obsługą rachunków.
Tagi: banki, KNF, kredyty, skarga, SKOK
Autor: A.K.
Data: 03 czerwca 2013