· Zaloguj się · ISSN 2083-8824
Konto
E-wokandy
Sygnatura:

Miasto:

Regulacje prawne

Aktualności

A A A

NSA: podatek od dywidendy dopiero po jej wypłacie

            Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie sposobu opodatkowania zysków ze spółki komandytowo-akcyjnej. NSA w siedmioosobowym składzie zdecydował, że dochód osób fizycznych, które są akcjonariuszami w s.k.a. podlega opodatkowaniu dopiero po dokonaniu faktycznej wypłaty.

            Orzeczenie NSA zostało wydane  na podstawie pytania prawnego zadanego przez WSA w Poznaniu. Pytania dotyczyły klasyfikacji dochodów z dywidendy ze s.k.a. oraz momentu powstania obowiązku podatkowego i sposobu zapłaty należności podatkowych.

1. Czy przychód (dochód) osoby fizycznej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej jest, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2010r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Czy w świetle art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku podatkowego, poprzez ustalanie co miesiąc przychodów i kosztów ich uzyskania przypadających na niego jako wspólnika czy też obowiązek zapłaty zaliczki z tego tytułu powstanie dopiero w momencie podjęcia uchwały o podziale dywidendy albo w momencie wypłaty dywidendy.

            NSA nie podzieliło stanowiska fiskusa, który twierdził, że na osobach fizycznych ciąży obowiązek comiesięcznych zaliczek PIT. W interpretacji ogólnej MF z 11 maja 2012 r. Minister stwierdził, że zaliczki należy wpłacać w miesiącu powstania przychodu (uchwały o wypłacie).

            Uzasadnienie do uchwały rozpoczęło się od wskazania nieracjonalnego rozróżnienia pozycji komplementariuszy i komandytariuszy. Sędziowie uznali, że sytuacja prawnopodatkowa obu osób powinna być jednakowa. Wobec czego dniem powstania obowiązku podatkowego powinien być dzień wypłaty dywidend.

            Sędziowie argumentowali swoją uchwałę dynamiką obrotu gospodarczego i częstymi zmianami w strukturze własnościowej spółek kapitałowych. W orzeczeniu podkreślono potrzebę zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sędzia sprawozdawca Stanisław Bogucki powiedział, że ani interpretacja ogólna MF, ani uchwała NSA nie są właściwymi narzędziami usuwania niedoskonałości norm prawa podatkowego.

 

Uchwała jest prawomocna

 

Sygn. akt: II FPS 6/12
Tagi: dywidendy, fiskus, NSA, podatek
Autor: Kazimierz Chojna
Data: 10 czerwca 2013